Pretražite ||
info@elletravel.ba +387 35 258-098
Polazak: 01 lip. 2018 - 03 lip. 2018
Cijena: 115,00 KM

VENECIJA
A1-35
CIJENA: 115,00 KM
POLAZAK: 01.06.2018 POVRATAK: 03.06.2018

1.DAN. SARAJEVO – TUZLA – ITALIJA – Sastanak grupe i polazak. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora.

2.DAN. VERONA Fakultativna posjeta Verone (Trg Erbe, Danteov trg, grobnice porodice Scala, Julijina kuća) Vožnja do hotela. Smještaj. Slobodno vrijeme. Noćenje.

3.DAN. PUNTA SABBIONI – VENECIJA-TUZLA-SARAJEVO. Doručak. Odjava iz hotela.Nastavak putovanja prema luci Punta Sabbioni. Dolazak do pristaništa u Punta Sabbioni u prijepodnevnim časovima , te vožnja brodom do Venecije. Po dolasku razgled grada: kanal Giudecca – Riva degli Schiavoni – Most uzdaha – Trg sv. Marka – Duždeva palača – bazilika sv. Marka – most Rialto – kanal Grande. U popodnevnim satima povratak broda do Punte Sabbioni, U poslIjepodnevnim časovima nastavak putovanja prema BiH. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske… sa usputnim zadržavanjem radi odmora i prelaska granica.Dolazak u BIH u kasnim nocnim satima. KRAJ USLUGE.

CIJENA ARANŽMANA: 115,00 KM

NAČIN PLAĆANJA:
Gotovinski 40% aranžmana po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos 7 dana prije polaska do pune cijene aranžmana. Putem žiro računa po osnovu avansne fakture.

ARANŽMAN OBUHVATA:
• Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili doubldecker, audio, video opremljenosti, prosječne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,
• Noćenje sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) u odabranom hotelu u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (koji je manji od standardne veličine),
• Usluge pratitelja ispred agencije za vrijeme trajanja aranžmana, obilaske prema programu, i troškove organizacije putovanja u cjelini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• Troškove fakultativa koje nisu sastavni dio programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,
• Individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.
• Putno zdravstveno osiguranje 5,00 KM .
• Doplata za 1/1 sobu: 50 KM.
• Obilazak Venecije – 20 € (obavezna doplata u autobusu)
• Obilazak Verone – 20€

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije ELLE TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa uslijed objektivnih okolnosti. U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta – putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cijena je podložna promjeni.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obavještavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 3 dana prije datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmjene redoslijeda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se prije zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Elle Travel.

Fan page: www.facebook.com/ELLETravel