Pretražite ||
info@elletravel.ba +387 35 258-098
Polazak: 22 lip. 2018 - 02 srp. 2018
Cijena: 697 KM

Turska – Kušadasi – Pamukalle A1-159

Paket aranžman -Bus + Trajekt + Smještaj

First minute cijene važe do 20.03.2018

Mogučnost plaćanja na rate do polaska!

HOTEL VENTI je udaljen 12 minuta šetnje od plaže. Hotel posjeduje vanjski bazen sa pogledom na more.

Gosti hotela mogu uživati u kafe baru na otvorenom sa

 zaista preljepim pogledom na zalazak sunca.

 

Svaka soba posjeduje klimu, flat screen televizor. Poneke sobe imaju balkon gdje možete odmarati tokom vašeg boravka.

Svaka soba posjeduje kupatilo. 24 sata recepcija te usluge rent a cara u hotelu.

Datum polaska/Datum povratka Usluga Cijena po osobi
22.06.18-02.07.18 Polu pansion 697,00 KM

http://www.hotelventi.com.tr/

KUŠADASI OPISI HOTELA 2018:

Hotel Venti u Turskoj je kategorisan sa 4  zvjezdice. Kod hotela  postoji mogućnost da se usljed nedovoljnog broja gostiju u pred/ post sezoni servira meni umesto švedskog stola-samoposluživanje

Slike služe da daju opšti utisak o hotelu ili apartmanu. Sadržaj hotela ili apartmana kao i različiti tipova soba mogu se razlikovati.

VAŽNA NAPOMENA: Pasoši državljana Bosne I Hercegovine koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 mjeseci od dana ulaska na teritoriju Turske. Putnici koji posjeduju Hrvatske putovnice dužni su da pribave ulaznu vizu u iznosu od 15 eura prije polaska na putovanje, vise informacija možete dobiti u našoj poslovnici.

U ukupnoj cijeni aranžmana iskazanoj u tabeli su sadržani administrativni troškovi, troškovi rezervacije i ako su predvidjeni programom, troškovi transfera.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u KM I to 40% od aranžmana po rezervaciji a ostatak minimum 10 dana prije polaska na putovanje.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cjena aranžmana podliježe promjeni.
PROGRAM PUTOVANJA
1.dan Putovanje. Tuzla – sastanak ispred Hotela Tuzla u dogovoreno vrijeme. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 2.dan – 10.dan Kušadasi – dolazak u mjesto odredišta, smještaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje; 11.dan Kušadasi – napuštanje hotela u navedeno vrijeme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 19 časova po lokalnom vremenu). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima. 12.dan Tuzla – Dolazak u Tuzlu, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Tuzlu na mjesto polaska oko 22,00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli: – iz Tuzle u 4 ujutro
Povratak iz Kušadasija pretposlednjeg dana aranžmana oko 19 h po lokalnom vremenu,a u odnosu na informaciju predstavnika na destinaciji.
Ne postoji mogućnost korištenja aranžmana uz sopstveni prevoz, ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Tuzla – Kušadasi – Tuzla, prijevoz trajektom na relaciji Gelibolu – Lapseki – Gelibolu, boravak 10 dana (9 noći), sa uslugom po izboru u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni dio programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procjene graničnih vlasti, budu spriječeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju ili kroz koju prolaze.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u nađoj poslovnici u iznosu od 2 KM po osobi po danu. VAŽNA NAPOMENA: U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usljed objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h(ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavjesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promjenu rezervisanog objekta.
Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smještajne jedinice, ukoliko to nije predvidjeno cjenovnikom kao mogućnost doplate. POSEBNA NAPOMENA: Raspored sjedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
NAPOMENA Usluga u hotelu je Polu pansion I to doručak I večera.

U sobe se po pravilu ulazi prvoga dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00h poslednjeg dana boravka!!! Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Cjena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usljed objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne kontsrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja.

U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više tjestenina, povrća, voća, mljeka i mlječnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Kvantitet i izbor hrane zavisi od kategorije hotela!! U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrijavanje vode, što podrazumjeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se ista, bez obzira na mogući drugačiji sastav, miris, ukus ili eventualni salinitet smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe. Samo  opisi  usluga sadržani u programima putovanja su mjerodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama  ili na web sajtovima neposrednih pružalaca  usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.
Program FIRST MINUTE sa cjenovnikom br 01. počinje da važi od 20.02.2018., i važi ZA REZERVACIJE DO 20.03.2018. Svaka promjena po ovom programu sa cjenovnikom br 01. koji važi do 20.02.2018. poslje navedenog datuma – promjena datuma putovanja, promjena hotela, promjena broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smještajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamjene nekog od putnika sa ugovora), tretira se kao otkaz aranžmana i podlježe troškovima otkaza, prema tački. 12 Opštih uslova putovanja agencije Elle Travel, a nova rezervacija će se raditi po trenutno važećem cjenovniku.
POPUSTI ZA DJECU U HOTELU:
Djete od 0 do 7 godina (6,99) u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 50% cijene aranžmana, ukoliko nije u tabeli drugačije naznačeno, i ima smeštaj u zajedničkom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba i mjesto u autobusu. Dijete od 7 do 12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća puni iznos koji je naveden u tabeli programa putovanja ima mesto u pomoćnom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba i mesto u autobusu. U smještajnoj jedinici samo jedno djete od 0 do 7 godina može da koristi zajednički ležaj. Djete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cijenu aranžmana.
*Svi tipovi soba gde je cjenovnikom predviđen smeštaj za 2 odrasle osobe i 2 djece uzrasta definisanog u tabeli rade se isključivo na upit.
Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu u većini hotela iznosi od 40-80 % od ukupne cijene aranžmana i radi se isključivo na upit!!!
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cjeni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani BIH u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju …) Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.
U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promJene rute putovanja kao i izmJene redosljeda sadržaja u programu.
U slučaju promjena cijena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa i cijena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cijena aranžmana je podložna promjeni i pre isteka datuma važenja cjenovnika.
Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namjene koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, prije putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbjedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namjene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtjevane. Autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smještajnom objektu. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smještajnog objekta.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mjestu polaska, obavezno informišu u agenciji, dva dana pred put. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Fakultativni izleti

Pamukale – udaljenost 190 kilometara

Vožnja brodom (krstarenje) jednodnevno – luka u Kusadasiju

Aquapark – Kusadasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.O.O Elle Travel Agencija Tuzla, Turalibegova Br. 22, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, +387 35 258 099 (fax). +387 35 258 098 (tel). +387 61 338-767, e-mail: info@elletravel.ba facebook: Elle Travel , www.elletravel.ba, IDENTIFIKACIJSKI BROJ 4209664910005, PDV 209664910005,
ŠIFRA DJELATNOSTI 79.11; TOUR OPERATOR